Noise Hanoi 2: Skeleton Goode Live @ HRC

Noise Hanoi is back! Skeleton Goode live at @Hanoi Rock City. After the success of our Launch Party, we wanted to pull out all the stops for our second event. In honour of our connection with Noise Saigon, our sister-service […]

Get Tickets 100,000₫ 23 tickets left

SUGAR RUSH TOUR 2024 – Hà Nội

Tăng động là một dạng bệnh rối loạn hành vi tâm thần với các biểu hiện hiếu động hơn bình thường, có biểu hiện bồn chồn, không thể ngồi yên, thừa năng lượng, múa lửa và bay lộn nhào.  Năm 2023, Mèow […]

Get Tickets 190,000₫ – 230,000₫ 54 tickets left