NO PHONE SHOW 6

Hanoi Rock City 27/52 Tô Ngọc Vân, Hà Nội

LỘ DIỆN TỔ TRỌNG TÀI TẠI NO PHONE SHOW 6!!  Gần 1 năm kể từ lần cuối No Phone Show được diễn ra, hy vọng các dân chơi yêu nhạc vẫn chưa quên bộ luật tối thượng của chương trình: […]

300,000₫ – 350,000₫